SCOALA GIMNAZIALA VALEA NUCARILOR

Oferta Educationala


 

 

          

 

 

 

„Educaţia este o

           şcoală

               fără

                  vacanţă“

 

 

 

 

 

VA ASTEPTAM CU DRAG LA SCOALA NOASTRA!

 

 

HAI SA INVETI SI TU LA SCOALA NOASTRA!

SCOALA CU CLS.I-VIII VALEA NUCARILOR

comuna Valea Nucarilor, judeţul Tulcea ,tel./fax.0240549241 , mail scoalavaleanucarilor@yahoo.com

 

         Director:Prof.Dulgheru Camelia

 

 

 

 

 

 

 

„ Să nu laşi să treacă nici o zi fără să citeşti,
fără să visezi sau fără să auzi ceva frumos „(Goethe)

 


Ce trebuie sa stiti despre noi !

 

Scoala cu cls.I-VIII Valea Nucarilor va pune la dispozitie:

 • Cadre didactice bine pregatite profesional
 • Optionale de limba engleza si informatica
 • Consilier scolar: prof.Isofache Liliana
 • Disciplina si siguranta copiilor dumneavoastra
 • Sali de clasa moderne dotate cu mobilier adecvat
 • Discipline predate in laboratorul AEL
 • Atmosfera familială, preocupare constantă pentru copii si diversele probleme ale acestora.
 • Organizarea de activităţi social culturale menite sa integreze cât mai bine copilul în societate si să-l adapteze la exigentele acesteia.

 

 

   

 

Oferta educaţională

 

A.   Activităţi instructiv-educative:

- Limbă şi comunicare

- Matematică şi ştiinţe

- Om şi societate

- Arte

- Tehnologii

- Educaţie fizică şi sport

B.   Activităţi opţionale:

- Lumea din computer;

- Literatură pentru copii;

- Matematică distractivă;

- Micii artişti;

- Explorarea textului literar pentru dezvoltarea gândirii critice.

C.   Activităţi extraşcolare cu conţinut educativ:

- Activităţi cultural-artistice;

- Concursuri;

- Expoziţii;

- Excursii;

- Plimbări.

       D. Activităţi de aprofundare a                  materiei pentru elevii cu perfomanţe la învăţătură

E. Activităţi de recuperare a  rămânerilor în urmă la învăţătură

Resurse materiale

 

 

- cadru ambiental – stimulativ pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative;

- 2 săli de clasă, fiecare având în dotare câte un calculator;

- 1 cabinet de informatică dotat cu 10 calculatoare;

- 1 sală de sport;

- centrală termică;

- mijloace audio-vizuale;

- materiale didactice diverse.

 

 

 

 


 

Proiect de dezvoltare institutionala

 

           Prezentarea Organizatiei Scolare,Localitatilor Si Comunei

Şcoala cu clasele I-VIII Valea Nucarilor este situată în comuna Valea-Nucarilor,judeţul Tulcea şi ii sunt arondate Scoala cu cls.I-VIII Agighiol şi Şcoala cu cls.I-IV Iazurile.Şcoala Valea Nucarilor are trei corpuri de clădire separate :

1.Scoala cu cls.I-VIII Agighiol situata in satul Agighiol ce are doua cladiri distincte:intr-o cladire functioneaza Gradinita Agighiol cu 3 grupe de copii si clasa I iar in celalalt corp de cladire functioneaza Scoala cu cls.I-VIII Agighiol cu sapte clase din care trei pe ciclul primar si patru pe ciclul gimnazial.

2.Scoala cu cls.I-VIII Valea Nucarilor situata in satul Valea Nucarilor ce are trei corpuri de cladire distincte , intr-un corp funcţionează Grădiniţa Valea Nucarilor cu doua grupe de copii şi are două săli de clasă iar in al doilea corp de clădire funcţionează Şcoala cu cls.I-VIII Valea Nucarilor care totalizează 7 săli de clasă şi in cel de-al treilea corp sunt 3 săli de clasă din care una este sală de sport,una este laborator de informatică şi una funcţionează ca sală de clasă propriu-zisă.

           Şcoala Valea Nucarilor totalizează un număr de 6 clase,din care 3 sunt pe ciclul primar iar 4 pe ciclul gimnazial.Toate clasele functioneaza ca independente.

3.Şcoala cu cls.I-IV Iazurile situata in satul Iazurile are un număr de 2 clase din care o clasă este la ciclul preprimar iar cealalta ciclul  primar în simultan clasa  I ,clasa a III-a si  clasa a IV-a.

           Localitatea Valea Nucarilor este situată la o distanţă de 23 Km de oraşul Tulcea, în partea de centru-est a judeţului Tulcea,are 1.376 de locuitori,din care 691 sunt femei şi 685 bărbaţi,aproximativ 500 de familii,din care între 0-6 ani sunt 106 de copii, între 7-18 ani sunt 146 de elevi iar peste 18 ani sunt 1214 locuitori.

          Între anii 1994-2005, evolutia populaţiei a avut o traiectorie complexă, urmărind evolutia situaţiei la nivel general, ajungând ca la sfârşitul anului 2005, să prezinte date comparabile cu anul 1994. aceasta este o situaţie negativă, tinând cont că, deşi nivelul este constant, s-a accentuat îmbătrânirea populaţiei. Din evidenţierea structurii populaţiei se constată că numarul persoanelor din segmentul 55 – 85 de ani îl depăşeşte net pe cel al persoanelor de  25 – 35 de ani. Paralel cu această îmbătrânire, dispariţia locurilor de muncă a dus la micşorarea numărului populaţiei active, aceasta reprezentând mai puţin de 35% din total populaţiei.

           În ultimii ani se observă o întinerire a satului cu familii din Tulcea care nu mai au posibilitate să se întreţină şi se retrag la ţară,datorită distanţei foarte mici dintre comună şi oraş.Tinerii care migreză la sat nu au pregătire agricolă şi astfel îşi pierd interesul pentru acest tip de activitate,ceea ce a dus orientarea lor către alte domenii. Datorită faptului că nici în aceste domenii oferta nu satisface cererea, tinerii sunt debusolaţi, pierderea înregistrându-se atât pe plan personal, cât şi pe plan social.Valea Nucarilor este un sat cu posibilităţi financiare reduse, având în vedere faptul că majoritatea locuitorilor nu au un loc de muncă, în afară de munca câmpului.Dacă pană în anul 1989 activităţile economice erau reprezentate prin agricultură, piscicultură,

zootehnie şi mica industrie,după acest an activităţile menţionate mai sus au cunoscut o cădere dramatică, astfel astăzi comuna trăind doar din agricultură şi zootehnie.

            În prezent la nivelul localităţii Valea Nucarilor sunt salariaţi în Valea Nucarilor un număr 206 locuitori,64 sunt navetişti,49 sunt şomeri,773 sunt pensionari iar 263 de locuitori sunt casnici.

           În ceea ce priveşte educaţia putem spune că sunt oameni relativ educaţi, neuitând faptul că în localitate nu există de foarte mulţi ani o bibliotecă, cu excepţia celei de la şcoală,care s-a îmbunătăţit considerabil în ultimii 2 ani.Comuna dispune de centrală telefonică digitală,internet şi televiziune prin cablu, accesul la informaţie fiind facilitat prin acestea.

          Satul Agighiol este situat la o distanţă de 4 Km de comuna Valea Nucarilor şi are un număr de 1.662  de locuitori iar satul Iazurile este situat la o distanţă de 3 km si are un număr de 1145 de locuitori.

          Pe teritoriul localităţii îşi desfăşoară activitatea mai mulţi agenţi economici, activitatea acestora fiind preponderent de desfacere de produse.

          Comuna Valea Nucarilor este situată pe un drum judeţean important,deoarece acesta duce către inima bălţii,cătreMurighiol,o localitate foarte des vizitată de turişti ,fiind avantajată de faptul că este traversată de drumul de acces către Dunăvăţ,având astfel privilegiul de a se afla în calea tuturor transporturilor de aprovizionare şi turism.Valea Nucarilor beneficiază de multe mijloace de transport în comun care asigură legătura cu satele învecinate dar şi cu oraşul Tulcea.

          Prin poziţia sa geografică satul ocupă două unităţi distincte:dealurile Tulcei şi câmpia litorală a Lacului Razim.Comuna Valea Nucarilor este împărţită în două de un curs de apă cu caracter permanent, care se varsă în Ghiol, corespondent cu Lacul Razim.

          Şcoala Valea Nucarilor este atestată documentar încă din anul 1963 lucru dovedit prin documentele de la Consiliul Local Valea Nucarilor,beneficiind de construcţie nouă în anul 2003,numai pentru o parte de clădire,cealaltă parte în care funcţionează 1 clasă de elevi,biblioteca şi sala de sport a fost doar reparată şi reamenajată atât interioe cât şi exterior. Grădiniţa Valea Nucarilor este cea mai dezavantajată dintre cele trei corpuri de clădire deoarece nu a beneficiat de reabilitatre ,ci numai de mici reparaţii din fondurile Consiliului Local.

         Şcoala Iazurile este atestată documentar aproximativ în aceiaşi perioadă cu şcoala de centru,are un număr de 5 săli de clasă în care funcţionează numai 2 grupe de elevi,restul sălilor fiind neamenajate.Şcoala Iazurile a beneficiat în anul 2007 de reabilitare şi de construcţie nouă a unei toalete în exteriorul şcolii,ceea ce a dus la demararea acţiunilor pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare,autorizaţie care nu a existat niciodată.

          Şcoala Agighiol este atestată documentar încă din anul 1900 beneficiind în prezent de reabilitare, Grădiniţa beneficiind în anul 2000 de construcţie nouă.

         Satul Agighiol este situat la intersecţia a două drumuri judeţene importante,fiind avantajat de faptul că este traversat de drumul de acces către Sarichioi,având astfel privilegiul de a se afla în calea tuturor transporturilor de aprovizionare şi turism.Agighiolul beneficiază de multe mijloace de transport în comun care asigură legătura cu satele învecinate dar şi cu oraşul Tulcea.

         Prin poziţia sa geografică satul ocupă două unităţi distincte:dealurile Tulcei şi câmpia litorală a Lacului Razim.Agighiolul este împărţit în două de un curs de apă cu caracter permanent, care se varsă în Ghiol, corespondent cu Lacul Razim.

                                                           Resurse Umane

 

           Succesul procesului de reformă cuprinzătoare a învăţământului rural depinde în mod hotărâtor de structura unităţii şcolare în funcţie de reperele demografice, economice şi de proiecte de dezvoltare locală,astfel încât în viitor să se opereze într-o reţea şcolară reorganizată.

                                                                         Elevi

 

a)Ciclul preprimar: 1 grupă cu program normal

 

NR.

CRT

FELUL GRUPEI

NR.

GRUPE

NR. DE

ELEVI

1.

Grupă combinată

1

18

 

b)Ciclul primar: 1 clasa  ce funcţionează în simultan

NR.

CRT

CLASELE

NR.

CLASE

NR. DE

ELEVI

1.

CLASA I

         CLASA a III-a

                CLASA a IV-a

0,33

4

0,33

4

0,34

5

 

 

 

 

 

a)Ciclul preprimar: 2 grupe cu program normal

 

NR.

CRT

FELUL GRUPEI

NR.

GRUPE

NR. DE

ELEVI

1.

Grupă mică-mijlocie

1

18

2.

Grupă mare-pregătitoare

1

19

 

b)Ciclul primar: 4 clase

 

NR.

CRT

CLASELE

NR.

CLASE

NR. DE

ELEVI

1.

CLASA I

1

16

2.

CLASA a II-a

1

13

3.

CLASA a III-a

1

16

4.

CLASA a IV-a

1

13

 

 

c)Ciclul gimnazial: 4 clase

 

NR.

CRT

CLASELE

NR.

CLASE

NR. DE

ELEVI

1.

CLASA a V-a

1

17

2.

CLASA a VI-a

1

13

3.

CLASA a VII-a

1

15

4.

CLASA a VIII-a

1

13

 

 

a)Ciclul preprimar: 3 grupe cu program normal

 

NR.

CRT

FELUL GRUPEI

NR.

GRUPE

NR. DE

ELEVI

1.

Grupă mică-mijlocie

1

20

2.

Grupă mare

1

18

3.

Grupă pregătitoare

1

20

 

b)Ciclul primar: 4 clase   

 

NR.

CRT

CLASELE

NR.

CLASE

NR. DE

ELEVI

1.

CLASA I

1

12

2.

CLASA a II-a

1

13

3.

CLASA a III-a

1

13

4.

CLASA a IV-a

1

15

 

 

 

c)Ciclul gimnazial: 4 clase

NR.

CRT

CLASELE

NR.

CLASE

NR. DE

ELEVI

1.

CLASA a V-a

1

13

2.

CLASA a VI-a

1

13

3.

CLASA a VII-a

1

19

4.

CLASA a VIII-a

1

13

 

TOTAL-23 CLASE

TOTAL- 354 ELEVI

 

 

Dinamica efectivelor de elevi în anii şcolari 2011-2015 la Şcoala cu cls.I-IV Iazurile:

 

An şcolar

clase

I

II

III

IV

2011-

2012

Nr.clase

0,33

0

0,33

0,34

Nr.elevi

4

0

    4

6

2012-

2013

Nr.clase

0,33

0,33

0

0,34

Nr.elevi

5

4

0

4

2013-

2014

Nr.clase

0,33

0,34

0,33

0

Nr.elevi

4

5

4

0

2014-2015

Nr.clase

0,25

0,25

0,25

0,25

Nr.elevi

2

4

5

4

 

 

Dinamica efectivelor de elevi în anii şcolari 2011-2015 la Şcoala cu cls.I-VIII Valea Nucarilor:

 

An şcolar

clase

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

2011-

2012

Nr.clase

1

1

1

1

1

1

1

1

Nr.elevi

16

13

16

13

17

13

15

13

2012-

2013

Nr.clase

1

1

1

1

1

1

1

1

Nr.elevi

12

16

13

16

15

10

15

13

2013-

2014

Nr.clase

1

1

1

1

1

1

1

1

Nr.elevi

12

7

16

13

18

15

10

15

2014-2015

Nr.clase

0,5

1

1

1

1

1

1

1

Nr.elevi

7

8

7

16

14

18

15

10

 

 

 

 

 

 

Dinamica efectivelor de elevi în anii şcolari 2011-2015 la Şcoala cu cls.I-VIII Agighiol:

 

An şcolar

clase

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

2011-

2012

Nr.clase

1

1

1

1

1

1

1

1

Nr.elevi

12

13

13

15

13

13

19

13

2012-

2013

Nr.clase

1

1

1

1

1

1

1

1

Nr.elevi

12

12

13

13

15

13

13

19

2013-

2014

Nr.clase

1

1

1

1

1

1

1

1

Nr.elevi

12

12

12

13

13

15

13

13

2014-2015

Nr.clase

1

1

1

1

1

1

1

1

Nr.elevi

12

12

18

12

13

13

15

13

                                         PERSONAL DIDACTIC

 

                      Cadrele didactice de specialităţile Limba engleză,Limba franceză,Istorie,Geografie,Fizică,Chimie,Educaţie fizică,Educatia tehnologica si Biologia sunt încadrate la nivel de comună.

 

 • Cadre didactice pe specialităţi şi grade didactice

 

NR.

CRT.

FUNCŢIA

GR.DID         

        I

GR.DID.

       II

GR.DID.

     DEF.

FĂRĂ DEF.

FĂRĂ STUDII DE SPEC.

1

Educatoare

1

2

2

 

1

2

Învăţătoare

3

3

3

 

 

3

Profesori

2

5

4

-

1

4

Total

6

10

9

2

1

5

Total cadre didactice

28

 

NUMĂR TOTAL TITULARI: 17 cadre didactice

 

 • Cadre didactice pe grupe de vechime şi calificări

 

NR.

CRT.

Grupa de vechime

studii

Univ.

I.P.3

Scoală Postliceală

Liceul Pedagogic

Liceu

1

0-2

4

 

 

 

2

2

2-6

2

 

 

 

 

3

6-10

1

 

 

 

 

4

10-14

3

 

1

1

 

5

14-18

1

 

 

1

 

6

18-22

 

 

 

 

 

7

22-25

1

 

 

 

 

8

25-30

1

 

 

6

 

9

30-35

1

2

 

2

 

10

35-XX

1

 

 

2

 

                              

               Personal Auxiliar Si Nedidactic

 

 • Secretar-1 cu normă întreagă
 • Îngrijitori-3 cu normă întreagă si 2 cu o jumatate de norma
 • Muncitor întreţinere/fochist-2 cu normă întreagă

 

                                                     Resurse  Materiale

 

 

GRĂDINIŢA IAZURILE

                               Sălile de clasă din Şcoala cu cls.I-IV Iazurile sunt în număr de 2 din care grădiniţa funcţionează într-o sală de clasă iar clasele de la ciclul primar  funcţionează într-o săla de clasă în simultan.O sala de clasa  rămasă liberă este folosită ca sală de sport.Grădiniţa a beneficiat în anul şcolar 2006-2007 de mobilier nou,modern,realizat la comandă,care a constat în : măsuţe şi scăunele.

 

 

GRĂDINIŢA VALEA NUCARILOR

 

                             Sălile de clasă sunt în număr de 2 din care grădiniţa funcţionează într-o sală de clasă iar clasa cealaltă este folosită ca spaţiu pentru depozitare material didactic..Grădiniţa a beneficiat în anul şcolar 2006-2007 de mobilier nou,modern,realizat la comandă,care a constat în : măsuţe,scăunele şi dulapuri.

 

GRĂDINIŢA AGIGHIOL

 

                             Sălile de clasă sunt în număr de 4 din care grădiniţa funcţionează în 3 sali de clasă iar clasa cealaltă este folosită ca sala de clasa pentru clasa I..Grădiniţa a beneficiat în anul şcolar 2006-2007 de mobilier nou,modern,realizat la comandă,care a constat în : măsuţe,scăunele,dulapuri,vestiare pentru hăinuţe,panouri expoziţie,şevalete pentru pictură,panouri pentru expoziţii.

 

ŞCOALA CU CLS. I-VIII VALEA NUCARILOR

 

 • Săli de clasă-6
 • Bibliotecă-1,care are un număr de 2134 cărţi din care un sfert am primit în anul şcolar 2008-2009.Sala de bibliotecă este dotată şi cu un spaţiu destinat pentru lectură în care elevii pot studia.
 • Sală de sport-1,care are material sportiv nou(saltele,capră,ladă,bancă de gimnastică,aparate fitness,etc).
 • Laborator de informatică-1(dotat cu mobilier adecvat),cu un număr de 10 calculatoare legate în reţea.
 • Gradul de dotare este foarte bun datorită faptului că în anul 2005 am primit bănci,catedre şi rafturi de expoziţie iar în decursul anului şcolar 2006-2007 am primit material didactic foarte atrăgător realizat pe fiecare disciplină în parte.

                Şcoala beneficiază de un calculator care este conectat la internet şi de xerox performant care ne uşurează foarte mult munca noastră a cadrelor didactice.În anul şcolar 2008-2009 am primit un video-proiector cu care realizăm ore mult mai atractive pentru elevii noştri.

               Dotarea cu manuale în acest an şcolar este bună .

 • Parteneriat/Parteneriat educaţional cu

·        Biserica

·        Poliţia

·        Dispensar

·        Teatrul Jean Bart din Tulcea

·        Biblioteca Judeteana Tulcea

 

 

 

 

ŞCOALA CU CLS. I-VIII AGIGHIOL

 

 • Săli de clasă-7
 • Bibliotecă-1,care are un număr de 2134 cărţi din care un sfert am primit în anul şcolar 2008-2009.Sala de bibliotecă este dotată şi cu un spaţiu destinat pentru lectură în care elevii pot studia.
 • Sală de sport-1,care are material sportiv nou(saltele,capră,ladă,bancă de gimnastică,aparate fitness,etc).
 • Laborator de informatică-1(dotat cu mobilier adecvat,16 calculatoare legate in retea).
 • Gradul de dotare este foarte bundatorită faptului că în anul 2005 am primit bănci,catedre şi rafturi de expoziţie iar în decursul nului şcolar 2006-2007 am primit material didactic foarte atrăgător realizat pe fiecare disciplină în parte.

                Atât grădiniţa cât şi şcoala beneficiază de calculator şi de xerox care ne uşurează foarte mult munca noastră a cadrelor didactice.În anul trecut şcolar am primit un video-proiector cu care realizăm ore mult mai atractive pentru elevii noştrii.

               Dotarea cu manuale în acest an şcolar este bună .

 

PERFORMANŢELE ŞCOLARE ÎN ANUL PRECEDENT:

 

 • Procent de promovabilitate la cls.I-VIII:95%
 • Procent de repetenţie:5%
 • Procent de promovabilitate la Evaluarea Nationala :50%

                                                                                              Licee:100%

                                                                                          

Pentru diagnoza şi analiza nevoilor educaţionale şi de formare am apelat la analiza SWOT,identificând punctele tari sau punctele forte,punctele slabe,oportunităţile şi ameninţările,aceasta pentru a şti “ceea ce este”,înainte de a trece la proiectarea schimbării,adică,”ceea ce trebuie să fie”.

                                                                  Puncte Tari

 

·        Încadrare cu personal didactic în majoritate calificat,interesat de procesul de învăţământ implicat în realizarea performanţei şcolare şi activităţilor educative şcolare şi extraşcolare:excursii, drumeţii, programe cultural-artistice;

·        Copii buni proveniţi din medii sociale slabe;

·        Existenţa unui număr mare de exponate ale culturii populare locale colecţionate de elevi ,dar şi de profesori;

·        Formarea cadrelor didactice prin PIR;

·        Spaţii pentru învăţământ corespunzătoare,săli de clasă luminoase,calde cu mobilier adecvat;

·        Existenţa unui laborator de informatică care ne ajută în procesul instructiv educativ şi face orele mult mai atractive pentru elevi;

·        Numărul mic al elevilor ce permite utilizarea metodelor moderne de predare-învăţare;

·        Interesul majorităţii familiilor şi a elevilor pentru şcoală iar a unora chiar pentru performanţe;

·        Existenţa unei săli de sport dotată corespunzător cu material sportiv;

·        Pregătirea suplimentară a elevilor la disciplinele la care se susţine Evaluarea Nationala.

 

                                                             Puncte Slabe

 

 

 • Încadrare cu personal didactic necalificat pe anumite catedre(educatoare,Muzică,Desen);
 • Naveta tuturor cadrelor didactice;
 • Fluctuaţia cadrelor didactice în şcoală;
 • Neutilizarea metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare de către cadrele didactice,predându-se după metoda tradiţională;
 • Defectarea sistemului de AEL din laboratorul de informatică foarte des de la Scoala Valea Nucarilor şi neutilizarea laboratorului în procesul instructiv educativ,datorită reticenţei la nou a unor cadre didactice;
 • Familii care nu ţin legătura cu şcoala;
 • Copii proveniţi din familii dezorganizate ceea ce duce la influenţarea negativă a copiilor;
 • Pierderi de elevi prin nesupraveghere parentală,aceştia fiind plecaţi în străinătate iar copiii fiind lăsaţi în grija bunicilor;
 • Lipsa stimulentelor materiale pentru cadrele didactice;
 • Lipsa fondurilor pentru amenajarea terenului şcolii;
 • Agenţi  economici nemotivaţi în sprijinirea şcolii;
 • Lipsa locurilor de muncă pentru absolvenţi.

                                              Oportunitati :

·        Sprijinirea şcolii de către comunitate şi agenţi economici pentru  alocarea unui buget mai mare pentru şcoală de către Consiliul local şi prin sponsorizări;

·        Stimularea activităţii de performanţă la învăţătură,a activităţilor sportive,susţinerea financiară şi fonduri de premiere;

·        Organizarea la nivelul şcolii a unor acţiuni care să permită părinţilor să se informeze pentru a relaţiona mult mai bine cu copiii lor;

·        Accesare de programe educaţionale(PIR,Educaţie pentru informaţie în mediul rural);

·        Racordarea şcolii la internet;

·        Selectarea scolii noastre de catre ISJ pentru a fi scoala europeana

·        Integrarea în UE oferă standarde educaţionale,acces la programe cu finanţare nerambursabilă.

·        Numărul elevilor este în continuă descreştere;

·        Imposibilitatea cadrelor didactice de a se titulariza deoarece nu sunt catedre la nivelul şcolii şi nici la nivel de comună;

·        Apropierea de pensie a unor cadre didactice cu experienţă ;

·        Creşterea numărului de familii care pleacă la muncă în străinătate ,unele împreună cu copiii,ceea ce duce la nefinalizarea învăţământului obligatoriu,alţii lăsându-şi copiii în grija bunicilor,vecinilor,rudelor,care nesupraveghindu-i corespunzător contribuie la săvârşirea unor abateri disciplinare sau chiar la abandon şcolar;

·        Posibilităţile materiale reduse a unor familii care nu au posibilitatea de a-i ţine la şcoală la Tulcea ceea ce încurajează abandonul şcolar;

·        Lipsa motivaţiei cadrelor didactice tinere de a se stabili în sat şi de a lucra în învăţământ,ne referim la cadrele didactice care sunt necalificate si nu numai.

 

Analiza SWOT scoate în evidenţă nevoile şcolii:

 

Constrangeri

·        Susţinerea şi încurajarea cadrelor didactice în vederea aplicării metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare;

·        Informatizarea procesului educaţional;

·        Dezvoltarea la elevi a abilităţilor de comunicare şi de colaborare,încurajând munca în echipă;

·        Păstrarea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale beneficiind în acest sens de elevi talentaţi,de dascăli pricepuţi,de familii interesate în strângerea ,conservarea şi repunerea în circuitul artistic a tradiţiilor şi obiceiurilor locale.

 

 

Considerăm că prin Proiectul de dezvoltare şcolară vom reuşi să schimbăm situaţia de fapt existentă şi să înlăturăm nemulţumirile faţă de situaţia actuală,având forţe care pot duce la realizarea acestui proiect.

În urma analizei făcute,pe baza informaţiilor de tip canditativ şi calitativ şi a analizei de nevoi şcoala noastră are următoarea viziune:

                                                            Viziunea

·        Sădirea în rândul elevilor a interesului pentru învăţătură,conştientizându-i că şcoala este un pas necesar pentru carieră şi că numai prin strădanie şi muncă asiduă ne putem câştiga un statut demn.

·        Formarea la elevi a unui stil de muncă activ-participativ,având permanent în vedere aprecierea marelui istoric şi învăţat Nicolae Iorga care spunea:”Acea şcoală este bună care îl învaţă pe elev să înveţe”.

·        Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale prin activităţile şcolare şi extraşcolare urmărind ca şcoala noastră să devină o şcoală a comunităţii sub deviza”Cunoscând trecutul,trăim prezentul,construim viitorul”.

 

                                     Tinte Strategice

1.Ameliorarea condiţiilor de învăţare şi a calităţii învăţării ridicând nivelul de cultură şi cunoaştere al elevilor.

 

 

2.Dezvoltarea la elevi a abilităţilor de comunicare şi relaţionare.

 

 

3.Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi mai puţin susţinuţi de familie în vederea ameliorării rezultatelor şcolare.

 

 

4.Oferirea pentru fiecare elev a unor servicii adecvate de orientare şi consiliere pentru carieră.

 

 

5.Păstrarea identităţii tradiţiilor şi obiceiurilor cu impact în formarea cetăţeanului European.